Karel Makoň - dílo

Abecední seznam díla včetně odkazů ke stažení

 
Abecední seznam samostatných děl

Název díla
(v závorce případně uvedena zkratka názvu díla)
Napsáno roku Názvy souborů ke stažení
Blahoslavenství (B) 1973 BLAHOS.PDF  
Cesta vědomí I, II (CV) 1973-1974 CESTA_prvni_krok.pdf  CESTA_dalsi_kroky.pdf
Dopisy 1991 DOPISY.pdf
Hovory o mystice a Cestě k Bohu vůbec 1948-1949 HOVORY.pdf
Kritika Abdruschinovy nauky 1949 ABDRUSCH.pdf
Křížová cesta podle  sv. Tomáše Akvinského ? KRIZCESt.pdf
Mystická koncentrace  a příprava k ní (Mk) 1977 KONCENT.pdf
Mystika I  (M I)  
Západní starověká tradice
1948 MYSTIKA.pdf
Mystika II *)  (M II)
Srovnání jógy s křesťanskou mystikou
1986-1989 M2_cast1.pdf
M2_cast2.pdf
M2_Ghos1.pdf
M2_Ghos2.pdf
M2_Hrad.pdf
Mystika III, (M III - Vej)
1, 2 (Poznámky)
Výklad evangelia sv. Jana
1950-1953 M3_ESJ.pdf
M3_ESJP.pdf
„Nechte dítek jíti ke mně...” 1960 NECH_DIT.pdf
Oběť mše svaté 1951 MSE_SV.pdf
Otázky a odpovědi I, II, III, IV, V (O) 1976, 1981, 1982, 1988 OTAZ_I.pdf
OTAZ_II.pdf
OTAZ_III.pdf
OTAZ_IV.pdf
OTAZ_V.pdf
Pohádka na dobrou noc 1980 POHADKA.pdf
Pohádky nejen pro děti 1991 POHADKY.pdf
Postila I, II, III 1965 POST_I.pdf
POST_II.pdf
POST_III.pdf
Pro čtenáře Hradu nitra **) 1991 RUZNE.pdf
Přednášky v Jogaklubu České Budějovice **) 1991 RUZNE.pdf
Sladké jho I, II, III/1, III/2, III/3, III/4 (SJ) 1977-1980 SJ_I.pdf
SJ_II.pdf
SJ_III1.pdf
SJ_III2.pdf
SJ_III3.pdf
SJ_III4.pdf
Spojovací smysl Davidova žalmu č. 24 1987 24_ZALM.pdf
Úlohy (Ú) 1975 ULOHY.pdf
Umění následovat Krista I, II, III (UNK) 1971 UNK.pdf
Umění žít (UŽ) 1969  UMENI.pdf
Utrpení a láska (Ul) 1936 UTRPENI.pdf
Základní kurs nadživotnosti I, II, III (ZKN) 1967-1968 ZKN_I.pdf
ZKN_II.pdf
ZKN_III.pdf
Závěr Slabikáře na cestu životem **) 1991 RUZNE.pdf
Zkušenost se životem jako se Zjevením (Zk) 1989 ZK.pdf

Poznámky:

*) Mystika II obsahuje překlad díla Šrí Aurobinda Ghose Syntéza jógy s doplňujícím srovnávacím komentářem jógy s křesťanskou mystikou. Součástí spisu Mystika II jsou díla křesťanských mystiků: Hrad nitra sv. Terezie z Avily, Ozdoba duchovní svatby Johanna van Ruysbroecka a výpisky z díla T. Mertona Polámané kosti.
**)  Texty Pro čtenáře Hradu nitra, Přednášky Jóga klubu v ČB a Závěr Slabikáře na cestu životem jsou společně v dokumentu RUZNE.pdf.


Abecední seznam překladů

Název díla Autor Přeložil roku Komentář, poznámky Názvy souborů ke stažení
Bhakti jóga Swami Vivekananda  Karel Makoň 1939 BHAKTI.pdf
Buňka, medúza a já Lewis Thomas Karel Makoň 1984 Karel Makoň THOMAS.pdf
Cesta Zen Alan Watts Karel Makoň 1983 Karel Makoň ZEN.pdf 
Den s jógou Elisabeth Haichová Karel Makoň  HAICHOVA.pdf
Gayan Inayat Khan Karel Makoň 1952 Karel Makoň GAYAN.pdf
Hrad nitra Sv. Terezie z Avily Karel Makoň 1988 Karel Makoň M2_Hrad.pdf
Jednou už jsme všichni žili Edith Fiore Karel Makoň 1984 Karel Makoň FIORE.pdf
Jóga ve dvou světech Selvarajan Yesudian Karel Makoň 1967 Karel Makoň DVASVETY.pdf
Léčivé ruce John B. Hutton ? Karel Makoň RUCE.pdf
Má cesta je cestou bílého mraku Bhagwan Shree Rajneesh Miloš Skalický 1981  Karel Makoň  MRAK.pdf
Moudrost nejistoty Alan Watts Karel Makoň 1981 Karel Makoň MOUDR.pdf
Ozdoba duchovní svatby (komentáře) *) Jan van Ruysbroeck Karel Makoň
1989
Karel Makoň M2_Hrad.pdf
Pojetí budoucího života v hinduismu Jean Herbert Karel Makoň
1949 - 1950 
HERBERT.pdf
Polámané kosti (Výpisky) *) Thomas Merton Jiří Ryšánek 1983 Karel Makoň M2_Hrad.pdf
Pravá tvář Otce Pia Maria Winovská Karel Makoň 1965 Karel Makoň OTEC_PIO.pdf
Příroda, muž a žena Alan Watts Zdeněk Placher 1973 Karel Makoň PRIRODA.pdf
Řeč vesmíru Inayat Khan Karel Makoň  Karel Makoň         REC_VESM.pdf
Sebevýchova jógou Selvarajan Yesudian Karel Makoň 1985 Karel Makoň VYCHOVA.pdf
Sport a jóga Selvarajan Yeusudian Karel Makoň
asi 1961
SPORTJOG.pdf
Svrchovaná totožnost Alan Watts Karel Makoň
1986 - 1987
Karel Makoň ST.pdf
ST_K.pdf
Syntéza jógy*) Šrí Aurobindo Ghos Karel Makoň
1986 - 1989
Karel Makoň M2_Ghos1.pdf
M2_Ghos2.pdf
Tak mluvil Kristus Swami Vidžojananda  Karel Makoň b1948 Karel Makoň KRIST.pdf
Ve východní  růžové zahradě Inayat Khan Karel Makoň 1945 Karel Makoň ZAHR.pdf
ZAHRPOZN.pdf
Věčná filosofie I, II Aldous Huxley Karel Makoň 1959 VEC_FI.pdf
Vnitřní život Inayat Khan Karel Makoň  Karel Makoň ZIVOTKHN.pdf
Zasvěcovací obrazy a klíče I.J.P. Appal Guerry
I.O. Galacteus
Karel Makoň 1991 Karel Makoň ZAS_OBR.pdf
Zkušenost o životě po smrti Paul Misraki Karel Makoň Karel Makoň MISRAKI.pdf
Život po životě
Úvahy o životě po životě
Raymond Moody Karel Makoň MOODY.pdf

Poznámka:

*) Tento spis je uveden též v abecedním přehledu samostatných děl prof. K. Makoně pod názvem Mystika II. Překlad Syntézy jógy Šrí Aurobinda Ghose je součástí tohoto rozsáhlého díla. Mystika II rovněž obsahuje odkazy a díla nebo fragmenty děl křesťanských mystiků Hrad nitra sv. Terezie z Avily, komentáře k Ozdobě duchovní svatby Johanna van Ruysbroecka a výpisky z díla Polámané kosti od Thomase Mertona. Tato díla jsou uvedena v tomto abecedním seznamu překladů  s příslušnými soubory, v nichž se nacházejí.